Gramy w szachy

Dzisiaj nasi goście zapoznali starszaki  z zasadami gry w szachy .Dzieci poznały  figury szachowe i podstawowe ruchy. Chętni  będą mogli doskonalić swoje umiejętności szachowe na kolejnych spotkaniach.

Foto, tekst:ACH

© 2020 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim