Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

mgr Elżbieta Aleksandrowicz-Dyrektor Zespołu

mgr Maria Felenczak -wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

 

mgr Ewa Urbanowicz-nauczyciel przedszkolny ,zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Anna Chycińska-nauczyciel przedszkolny, rytmika,  strona internetowa

mgr Anna Wasilewska-nauczyciel przedszkolny, gimnastyka korekcyjna, 

mgr Joanna Miszkiewicz-nauczyciel przedszkolny, język angielski,

mgr Urszula Montygierd-Łojbo-nauczyciel przedszkolny,

mgr Monika Mierzwińska-nauczyciel przedszkolny

mgr Dorota Miałkas           -nauczyciel przedszkolny

mgr Mariola Gil-Smoluk-     nauczycielprzedszkolny  ,

mgr Aneta Leśkiewicz -       nauczyciel przedszkolny

mgr Jolanta Zalińska-           nauczyciel współorganizujący

mgr Monika Bartczak-           wczesne wspomaganie

mgr Katarzyna Sosnowska-wczesne wspomaganie, integracja sensoryczna

mgr Anna Wojtowicz-Raszewska-logopeda

mgr Iwona Moniuszko-religia

mgr Krystyna Czabrycka-psycholog

 

 

Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi .Nadal jednak doskonalą swój warsztat  pracy biorąc udział w różnorodnych  formach doskonalenia zawodowego, warsztatach, kursach, szkoleniach.  Daje to nam możliwość pracy z dziećmi z zastosowaniem różnorodnych metod.

M.Felenczak

© 2021 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim