Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

mgr Elżbieta Aleksandrowicz-Dyrektor Zespołu

mgr Maria Felenczak -wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  ( nauczyciel dyplomowany)

 

mgr Ewa Urbanowicz-nauczyciel przedszkolny- nauczyciel dyplomowany  ,zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Anna Chycińska-nauczyciel przedszkolny-nauczyciel  dyplomowany, rytmika,  strona internetowa

mgr Anna Wasilewska-nauczyciel przedszkolny-nauczyciel dyplomowany, gimnastyka korekcyjna, 

mgr Joanna Miszkiewicz-nauczyciel przedszkolny,  nauczyciel mianowany język angielski,

mgr Urszula Montygierd-Łojbo-nauczyciel przedszkolny,nauczyciel mianowany

mgr Monika Mierzwińska-nauczyciel przedszkolny, nauczyciel mianowany

mgr Dorota Miałkas           -nauczyciel przedszkolny-nauczyciel dyplomowany

mgr Ewelina Gierulska-     nauczyciel  przedszkolny  ,nauczyciel mianowany

mgr Aneta Leśkiewicz -       nauczyciel przedszkolny, naucyciel kontraktowy

licenjat Natalia Wiśniowska   nauczyciel przedszkolny, nauczyciel stażysta

mgr Jolanta Zalińska-           nauczyciel współorganizujący-nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Bartczak-           wczesne wspomaganie, nauczyciel  kontraktowy

mgr Katarzyna Sosnowska-wczesne wspomaganie, integracja sensoryczna, nauczyciel  dyplomowany

mgr Anna Wojtowicz-Raszewska-logopeda, nauczyciel  mianowany 

mgr Iwona Moniuszko-religia

mgr Krystyna Czabrycka-psycholog

 

 

Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi .Nadal jednak doskonalą swój warsztat  pracy biorąc udział w różnorodnych  formach doskonalenia zawodowego, warsztatach, kursach, szkoleniach.  Daje to nam możliwość pracy z dziećmi z zastosowaniem różnorodnych metod.

M.Felenczak

© 2023 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim