Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

mgr Elżbieta Aleksandrowicz-Dyrektor Zespołu

mgr Maria Felenczak -wicedyrektor ds przedszkola

mgr Ewa Urbanowicz

mgr Dorota Miałkas

mgr Anna Chycińska

mgr Anna Wasilewska

mgr Joanna Miszkiewicz

mgr Jolanta Zalińska

mgr Monika Mierzwińska

mgr Joanna Szewalje

mgr Marlena Andrukajtis

mgr Ewelina Piotrowska

mgr Anna Wojtowicz-Raszewska-logopeda

mgr Iwona Moniuszko-religia

mgr Krystyna Czabrycka-psycholog

 

 

Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi .Nadal jednak doskonalą swój warsztat  pracy biorąc udział w różnorodnych  formach doskonalenia zawodowego, warsztatach, kursach, szkoleniach.  Daje to nam możliwość pracy z dziećmi z zastosowaniem różnorodnych metod.

M.Felenczak

© 2018 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim