Metody

  • Edukacja przez ruch-Doroty Dziamskiej
  • Pedagogika zabawy  ( zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące  grupę)
  • ,,Sojusz metod"-Arciszewskiej ( połączenie różnych metod, pozwalające dzieciom na wczesne zdobycie umiejętności czytania)
  • Metoda Carla-Orffa-zabawy muzyczno-ruchowo-słowne rozwijające inwencję twórczą dzieci
  • Dziecięca matematyka-E.Gruszczyk-Kolczyńskiej-zabawy pozwalające na poznanie i zrozumienie  pojęć matematycznych
  • Kinezjologia  edukacyjna-Paula Dennisona
  • Metoda M. i Ch. Knill -zabawy w połączeniu z muzyką i ruchem

 

Metody pracy dobierane są w zależności od potrzeb dzieci, tematyki i zainteresowań.

M.Felenczak

© 2023 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim