Zasady kształcenia na odległość

ZASADY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM  - PRZEDSZKOLE NR6

W LIDZBARKU WARMINSKIM

 

Podstawa prawna :

          Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 §1

pkt. 3 a,b,c

Celem równomiernego obciążenia dzieci i zróżnicowania zajęć w poszczególnych dniach tygodnia oraz uwzględnienia możliwości psychofizycznych dzieci w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia ustalamy obowiązujące terminy i przewidywany czas na  realizację treści nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

DZIEŃ TYGODNIA

AKTYWNOŚĆ DZIECKA

 

Czas proponowanych aktywności

PONIEDZIAŁEK

Rozwijanie mowy i myślenia

Rozwijanie sprawności ruchowej

Grupy młodsze do 30minut

Grupy starsze do 60 minut

WTOREK

Działalność plastyczno –konstrukcyjna

Umuzykalnienie

Grupy młodsze do 30minut

Grupy starsze do 60 minut

ŚRODA

Kształtowanie pojęć matematycznych

Rozwijanie sprawności ruchowej

Grupy młodsze do 30minut

Grupy starsze do 60 minut

CZWARTEK

Działalność plastyczno –konstrukcyjna

Umuzykalnienie

Grupy młodsze do 30minut

Grupy starsze do 60 minut

PIĄTEK

 

Rozwijanie mowy i myślenia

Rozwijanie sprawności ruchowej

Grupy młodsze do 30minut

Grupy starsze do 60 minut

 

pkt.3 d

Emisja bajek, gry dydaktyczne , malowanki, aplikacje, portale, serwisy

pkt.7

Sposobem  dokumentowania wykonywanych zadań w ramach nauczania na odległość będą  wykonane przez dzieci karty pracy, informacje od Rodziców w formie zdjęć i filmów zamieszczanych na Facebooku, sms do nauczycielek, galeria prac plastycznych dzieci.

Nauczycielki prowadzić będą dokumentację w formie tabeli zawierającą;

- datę nauczanie na odległość

- czas na wykonanie zadania

- datę możliwej konsultacji z rodzicem

- realizowane treści

- źródła proponowanych zadań

pkt.9

Ustalono  konkretny termin konsultacji z rodzicami, celem przekazania ewentualnych informacji zwrotnych z przebiegu kształcenia na odległość dzieci – środa 10.00 – 12.00

Konsultacje odbywać się będą drogą telefoniczną z nauczycielkami lub mailową.

§2

pkt 4

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności:

- przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko  w domu.

Dodatkowe ważne informacje:

Materiały dotyczące kształcenia na odległość dla Rodziców dzieci przedszkolnych zamieszczane będą na stronie internetowej przedszkola  zsplw.pl

 

© 2023 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim