Zajęcia dodatkowe

 

 • religia
 • logopedia
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia teatralne  
 • zajęcia rewalidacyjne
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • zajęcia taneczne
 • zajęcia Integracji Sensorycznej
 • rytmika              (w ramach realizacji podstawy programowej)
 • język angielski ( w ramach realizacji podstawy programowej)

 

M.F.

© 2023 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim