Zajęcia dodatkowe

 

  • katecheza
  • logopedia
  • gimnastyka korekcyjna
  • zajęcia korekcyjno -kompensacyjne
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia teatralne  
  • zajęcia rewalidacyjne
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • zajęcia taneczne

 

M.F.

© 2018 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim