Innowacje i projekty

-,,Ku językowej przygodzie "-program działań edukacyjnych .Rok szkolny  2019/2020  .       Nauczycielka realizująca: A. Wojtowicz-Raszewska

-Sensowtorki"-zabawy sensoryczne i sensoplastyczne. Rozwijanie małej motoryki oraz rozbudzanie ciekawości dzieci różnorodnymi faktami i substancjami. Rok szkolny  2019/2020. Nauczycielki realizujące: J.Miszkiewicz, Anna Wasilewska.

-,,Powiedz mi , a zapomnę. Pokaż-zapamiętam. Pozwól mi działać , a zrozumiem". Zabawy badawcze i eksperymenty w grupie ,,Rakietek". Rok szkolny 2019/2020. Nauczycielki realizujące:Urszula Montygierd-Łojbo, Dorota Miałkas.

-,,Zróbmy coś razem. Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i w szkole". Rok szkolny 2018/2019. Nauczycielki realizujące :J. Miszkiewicz, Agnieszka Wasiewska, M. Rybicka

-,,ABC trzylatka"-nauczycielki realizujące: E.Piotrowska, M. Andrukajtis . Rok szkolny 2017/2018

-,,Senso-logopedia"-J.Szewalje, A.Wojtowicz -Raszewska. Rok szkolny 2017/2018

-.,,Regionalne podwórko, czyli międzyprzedszkolny spacer po Polsce". Rok szkolny 2016/2017/2018. Nauczycielki realizujące:J. Miszkiewicz, J. Szewalje

-.,,Kartka przedszkolaka-tworzymy pocztówkową mapę Polski"-projekt realizowany przez nauczycielkę J. Miszkiewicz

-.,,Książeczka Przedszkolaka". Rok szkolny 2016/2017. Nauczycielka realizująca:J. Miszkiewicz

-Program działań edukacyjno-adaptacyjnych ,,Szczęśliwy Przedszkolak". Rok szkolny 2016/2017.  Nauczyciel: Anna Wasilewska

-.,,Bajki tworzenie, czyli magiczny świat książek ożywiający za sprawą twórczych dłoni najmłodszych"- Rok szkolny- 2015/2016. Nauczycielka realizująca: A. Wojtowicz -Raszewska

-.,,Moje serce to jest muzyk". Rok szkolny 2015/2016. Nauczycielka realizująca: Anna. Wasilewska, E.Urbanowicz

-Program edukacyjny: ,,Bezpieczny przedszkolak".Nauczycielka prowadząca -J. Szewajle. . Program realizowany przez   wszystkie grupy wiekowe.Rok szkolny 2015/2016

-,,Marionetka"-czyli teatr muzyczny w edukacji przedszkolnej.Działa od roku szkolnego 2012/2013. Nauczycielki realizujące:M.Mierzwińska, J. Miszkiewicz

© 2023 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim