Innowacje ,projekty i programy edukacyjne

-,,ABC trzylatka"-nauczycielki realizujące: E.Piotrowska, M. Andrukajtis .Rok szkolny 2017/2018

-,,Senso-logopedia"-J.Szewalje, A.Raszewska-Wojtowicz. Rok szkolny 2017/2018

-,,Marionetka"-czyli teatr muzyczny w edukacji przedszkolnej.Działa od roku szkolnego 2012/2013.Nauczycielki realizujące:M.Mierzwińska, J. Miszkiewicz

-.,,Bajki tworzenie, czyli magiczny świat książek ożywiający za sprawą twórczych dłoni najmłodszych"- Rok szkolny- 2015/2016. Nauczycielka realizująca: A. Wojtowicz -Raszewska

-.,,Moje serce to jest muzyk". Rok szkolny 2015/2016. Nauczycielka realizująca: A. Wasilewska, E.Urbanowicz

-.Program edukacyjny: ,,Bezpieczny przedszkolak".Nauczycielka prowadząca -J. Szewajle. . Program realizowany przez   wszystkie grupy wiekowe.Rok szkolny 2015/2016

-.,,Kartka przedszkolaka-tworzymy pocztówkową mapę Polski"-projekt realizowany przez nauczycielkę J. Miszkiewicz.

-.,,Regionalne podwórko, czyli międzyprzedszkolny spacer po Polsce". Rok szkolny 2016/2017/2018. Nauczycielki realizujące:J. Miszkiewicz, J. Szewalje

-.,,Książeczka Przedszkolaka". Rok szkolny 2016/2017. Nauczycielka realizująca:J. Miszkiewicz

-Program działań edukacyjno-adaptacyjnych ,,Szczęśliwy Przedszkolak". Rok szkolny 2016/2017.  Nauczyciel: A.Wasilewska

-"Zróbmy coś razem. Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu i szkole".Rok szkolny 2018/2019.Nauczycielki realizujące: J.Miszkiewicz

© 2019 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim