Innowacje i programy edukacyjne

1. ,,Marionetka"-czyli teatr muzyczny w edukacji przedszkolnej. Rok szkolny 2012/2013.

Nauczycielki realizujące:M.Mierzwińska, J. Miszkiewicz

2.,,Bajki tworzenie, czyli magiczny świat książek ożywiający za sprawą twórczych dłoni najmłodszych"- Rok szkolny- 2015/2016. Nauczycielka realizująca: A. Wojtowicz -Raszewska

3.,,Moje serce to jest muzyk". Rok szkolny 2015/2016. Nauczycielka realizująca: A. Wasilewska, E.Urbanowicz

4.Program edukacyjny: ,,Bezpieczny przedszkolak".Nauczycielka prowadząca -J. Szewajle. . Program realizowany przez   wszystkie grupy wiekowe.Rok szkolny 2015/2016

5.,,Kartka przedszkolaka-tworzymy pocztówkową mapę Polski"-projekt realizowany przez nauczycielkę J. Miszkiewicz.

6.,,Regionalne podwórko, czyli międzyprzedszkolny spacer po Polsce". Rok szkolny 2016/2017. Nauczycielki realizujące:J. Miszkiewicz, J. Szewalje

7.,,Książeczka Przedszkolaka". Rok szkolny 2016/2017. Nauczycielka realizująca:J. Miszkiewicz

8.Program działań edukacyjno-adaptacyjnych ,,Szczęśliwy Przedszkolak". Rok szkolny 2016/2017.  Nauczyciel: A.Wasilewska

© 2018 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim