Siedem cudów świata

„ Siedem cudów świata”

 

            2 grudnia Rakietki i Biedronki uczestniczyły w warsztatach zorganizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych przez panie Monikę Bartczak, Katarzynę Sosnowską  ,Emilkę Mejkę  oraz Annę Wojtowicz-Raszewską. Podczas spotkania dzieci doświadczyły trudności, z jakimi na co dzień mierzą się osoby niepełnosprawne ruchowo, cierpiące na autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, osoby niewidome i niesłyszące. Zwieńczeniem zajęć stał się udział przedszkolaków w koncercie zespołu muzycznego dorosłych osób niepełnosprawnych Banda Dana, pod kierunkiem pani Moniki Wiśniewskiej, który przyjechał do nas z Dobrego Miasta.

            Liczymy, że podjęte podczas warsztatów działania zakiełkują w serduszkach najmłodszych

 i uczynią ich w przyszłości, otwartymi i wrażliwymi na drugiego człowieka osobami.

                                                                             Anna Wojtowicz-Raszewska

 

© 2020 Przedszkole Publiczne "Sósteczka" w Lidzbarku Warmińskim